5,571 Reputation

0 today
There were no net reputation changes on this day
10 2 days ago
40 Nov 26
35 Nov 25
20 Nov 21
65 Nov 20
15 Nov 18
33 Nov 17
30 Nov 14
35 Nov 13
70 Nov 12
80 Nov 11
20 Nov 10
10 Nov 9
10 Nov 7
40 Nov 6
10 Nov 5
22 Nov 4
10 Nov 3
20 Nov 1
-2 Oct 31
-2 Oct 29
40 Oct 28
-102 Oct 27
60 Oct 26
68 Oct 25
10 Oct 24
55 Oct 23
40 Oct 22
30 Oct 21